Henrique
Monteagudo

Colectivas
Real Academia Galega (2022)
A Coruña (2019)
Casa da Cutura. O Carballiño (2016)