Henrique
Dacosta

Casa da Xuventude de San Sadurniño (A Coruna)
4º ESO, 1º de bacharelato, 2º de bacharelato
Do 28 de setembro de 2019 ao 23 de novembro de 2019