Helena
González Fernández

Palabra e acción. A obra de Manuel Lourenzo no sistema teatral galego
 Ensaio (Teatro)
 2006
 Editorial Tris Tram
 Pascual Rodríguez, Roberto