Helena
González Fernández

Escrita e mulleres. Doce ensaios arredor de Virxinia Woolf
 Ensaio
 2003
 Editorial Sotelo Blanco