(1959 - 2018)

Gustavo
Pernas

Tres logomonos. Colgados, Pisados, Snakizados
 Teatro
 2011
 Edicións Laiovento