(1959 - 2018)

Gustavo
Pernas

Os ollos de Victorine e a construción da cuarta parede
 Ensaio (Teatro)
 2006
 Edicións Laiovento