Gabriel
G. Esteves

Na Vangarda 2005
 Narrativa (Relatos)
 2005
 Inclúe: 1º premio, Moçalomihi de Gabriel Gómez Estévez; 2º premio, Deluxe de Iago Mouriño Román; 3º premio, O aviso de Paulo Martínez Lema e Mención de honra, Inxenuidade de Miguel Segador López
 Mouriño, Iago