Francisco X.
Fernández Naval

A Fonte Abagañada
 Poesía
 1980
 Editorial Limbo