Francisco X.
Fernández Naval

Infinito presente, de Ludwig Zeller
 Tradución (Poesía)
 2010
 Edicións Espiral Maior. Escolma e tradución desde o castelán