Francisco X.
Fernández Naval

Do A ao Z con... Uxío Novoneyra
 Edición crítica (Poesía)
 2010
 Editorial Everest Galicia