Francisco X.
Fernández Naval

Suso Espada. "Nota Roja"
 Narrativa (Literatura infanto-xuvenil)
 xaneiro de 2010
 Editorial Everest-Galicia