Francisco X.
Fernández Naval

Suso Espada. Istanbul e o cabaliño de ouro
 Narrativa (Literatura infanto-xuvenil)
 2008
 Editorial Everest Galicia