Francisco X.
Fernández Naval

Miño
 Poesía
 2007
 Edicións Espiral Maior