Francisco X.
Fernández Naval

Bater de sombras
 Poesía (Poemario)
 outubro de 2010
 Edicións Espiral Maior. Premio de Poesía Fiz Vergara Vilariño 2010