Francisco X.
Fernández Naval

Unha viaxe á procura do solpor. Do Tambre á Fin da Terra
 Divulgación (Guía)
 2000
 Edicións A Nosa Terra