Francisco X.
Fernández Naval

A soidade era o frío
 Narrativa
 2002
 Edición dixital