Francisco X.
Fernández Naval

Sombras no labirinto
 Narrativa (Novela)
 decembro de 1997
 Sotelo Blanco Edicións