Francisco X.
Fernández Naval

O mundo da pesca na literatura galega
 Ensaio
 abril de 1999
 Concello de Oleiros