(1913 - 2010)

Francisco
Fernández del Riego

Colectivas
1999
Pazo de Mariñán. Bergondo (1998)
Ortigueira (1990)