Francisco
Castro

IES Primeiro de Marzo-Baiona (Pontevedra)
Grao superior
Do 2 de maio de 2007 ao 13 de xuño de 2007