Francisco
Castro

Amor de cinema
 Narrativa (Romance)
 1994
 Edicións do Cumio