(1925 - 2014)

Francisco
Carballo

Breve Historia de Galiza
 Divulgación (Historia)
 2000
 Edicións A Nosa Terra