(1925 - 2014)

Francisco
Carballo

Tempo de nación
 Xornalismo
 Publicado n'A Nosa Terra