Ernesto
Is

Hotel Europa
 Teatro (Comedia)
 febreiro de 2022
 Edicións Positivas