Ernesto
Is

Fendas
 Teatro
 febreiro de 2018
 Difusora de Letras Artes e Ideas. XI Premio Abrente da MIT de Ribadavia (ex aequo)

 media (60 min)
 2 feminina/s e 2 masculina/s
 Ada decide reconstruír a memoria da súa familia a través da historia pasada e presente do seu país.