Ernesto
Is

Despois das ondas
 Teatro (Monólogo)
 abril de 2018
 Premio Rafael Dieste, 2017. Edita a Deputación Provincial da Coruña