Centro de Documentación da AELG
A golpe de efeméride
Belén Puñal
Fonte: Protexta 13, Inverno 10 (Suplemento de libros da revista Tempos Novos)