Eduard
Velasco

Actividades da AELG:
Lugar de gravación: Fundación Luís Seoane (A Coruña)
Ano de gravación: 2016