Dores
Tembrás

Individuais
2020
Colectivas
A Coruña (2019)
Santiago de Compostela (2016)