(1913 - 2010)

Dora
Vázquez

O agro: un mundo aberto
 Narrativa
 2001
 Edición da autora