(1913 - 2010)

Dora
Vázquez

Cousas da mocedade
 Teatro
 1973
 Peza incluída no libro "Tres cadros de teatro galego". Edición da autora

 Teatro xuvenil
 Indeterminado. Variado
 curta
 Ext. Campo da romaría
 6 feminina/s e 11 masculina/s
 Peza breve sobre os amores e desamores dunha moza da aldea