Dolores
Vilavedra

A narrativa galega na fin de século
 Divulgación (Crítica literaria)
 2010
 Editorial Galaxia