Centro de Documentación da AELG
A narrativa galega na fin de século - [Fragmento]
Vilavedra, Dolores
Lugar de gravación: Sala Mozart do Auditorio de Galicia
(Compostela)
Ano de gravación: 2011