(1952 - 2021)

Darío Xohán
Cabana

O libro do amor (Escolma e limiar)
 Edición crítica (Antoloxía)
 1974
 Editorial Castrelos