(1952 - 2021)

Darío Xohán
Cabana

Libro dos moradores
 Narrativa (Relatos)
 xaneiro de 1990
 Ir Indo Edicións