(1952 - 2021)

Darío Xohán
Cabana

Romanceiro da Terra Chá
 Poesía
 1973
 Editorial Castrelos. Segunda edición en Editorial Galaxia en 1984