Daniel
Asorey

De soños e memorias
 Narrativa (Relatos)
 maio de 2003
 Edicións Espiral Maior. Relatos galardoados na IX, X e XI edicións do Certame "Manuel Murguía" de Narracións Breves