Cristina
Corral Soilán

Un feixe de poesía na porta
 Poesía (Poemario)
 2013
 A porta verde do sétimo andar
 Iglesias, XoséNúñez, Toño