Cesáreo
Sánchez

Evadne
 Poesía (Poemario)
 1998
 Edicións Espiral Maior