Cesáreo
Sánchez

Silencios e Conversas de Inverno
 Poesía
 1978
 Edicións Celta