Carmen
Sotelo

Entrevistas:
Lugar de gravación: Casa de Galicia (Madrid)
Ano de gravación: 2009
A autora le outros autores/as:
(Neira Vilas, Xosé)
Lugar de gravación: Casa de Galicia (Madrid)
Ano de gravación: 2009
A autora le a súa obra:
Lugar de gravación: Casa de Galicia (Madrid)
Ano de gravación: 2009