Carmen
Rivero Gallego

Entrevistas:
Lugar de gravación: Liceo de Ourense (Ourense)
Ano de gravación: 2022
Lugar de gravación: Liceo de Ourense (Ourense)
Ano de gravación: 2022
Lugar de gravación: Liceo de Ourense (Ourense)
Ano de gravación: 2022
A autora le outros autores/as:
Lugar de gravación: Liceo de Ourense (Ourense)
Ano de gravación: 2022
A autora le a súa obra:
Lugar de gravación: Liceo de Ourense (Ourense)
Ano de gravación: 2022