Carlos
Pereira

Colectivas
Fundación Caixa Galicia. A Coruña (2007)