Carlos
Negro

¿Nós? Coma vós
 Narrativa (Relatos)
 2001
 Concello de Lalín