(1955 - 2017)

Carlos
Mosteiro

CEIP Praia Xardín-Boiro (A Coruña)
5º de primaria, 6º de primaria
Do 13 de maio de 2008 ao 22 de maio de 2008