Camilo
Franco

Ribadavia
 Divulgación (Guía)
 1993
 Ir Indo Edicións