Camilo
Franco

Níxer
 Divulgación
 marzo de 2010
 Promovido por Acción Contra a Fame (ACF) e Cultura Solidaria Galega (CSG). Edicións Xerais
 Fernández Naval, Francisco X.