Blanca-Ana
Roig

Inmigración/Emigración na LIX
 Ensaio
 xuño de 2014
 Edicións Xerais
 Neira Rodríguez, MartaSoto, Isabel