Berta
Dávila

Demetrio Demoscopio perdeu a chispa
 Narrativa (Literatura infanto-xuvenil)
 outubro de 2022
 Edicións Xerais. Ilustracións de Xiana Teimoy