Berta
Dávila

Bailarei sobre a túa tumba
 Narrativa (Novela)
 2008
 Premio Biblos de novela, 2008. Biblos Clube